Beeldende therapie

Door het visueel te maken, kan ik er woorden aan geven.
Wat ik doe, denk en voel wordt zichtbaar.

Beeldende therapie
Ontdekken, ervaren én doen! Beeldende therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode, waarin beeldend werken wordt gecombineerd met verbale reflectie. Het werken met beeldende materialen biedt een constructieve ingang voor het expressief maken van bewuste en onbewuste onbewuste gedragingen, gedachten en gevoelens.

Individuele therapie
Aan de hand van beeldende werkvormen wordt er persoonlijke ruimte geboden. In de therapie werken we zo kort als mogelijk en zolang als nodig aan het beantwoorden van de hulpvraag en het behalen van het gezamenlijk doel.
* Intakeformulier
* Werkwijze en vergoeding
* Register Verwerkingsactiviteiten
* Privacy Policy
* Ervaringen vaktherapie beeldend

Melanie de Moor, Beeldende therapie